บริษัทนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้
สำนักงานใหญ่
รับสมัครพนักงาน(ด่วน)
1. พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง
2. ช่างเขียนแบบและออกแบบไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
3. ช่างเทคนิค 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อโทร : 02-540-4166 คุณจารุณีย์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น
www.psscombine.com

สาขาโคราช
รับสมัครพนักงาน(ด่วน)
ตำแหน่งช่างเทคนิค สาขา - ช่างไฟฟ้า
- ช่างอิเลคทรอนิกส์
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
2. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อโทร : 02-540-4166 คุณจารุณีย์
โทร : 092-273-6477 คุณกฤษฏา
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.
www.psscombine.com
Current Pageid = 33