ปรึกษา-ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง

Awesome Image

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด

      บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 1998 ซึ่งเริ่มต้นการผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งและเครื่องบรรจุถุงแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ได้ใช้เครื่องจักร พร้อมได้รับความต้องการการใช้งานเครื่องจักรแบบต่างๆจากทางลูกค้า ซึ่งคำสั่งซื้อและความต้องการส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นผลให้ยอดขายของเครื่องขยายตัวอย่างรวดเร็ว

      ทางบริษัทฯได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งและบรรจุตามลักษณะการใช้งานและความต้องการของลูกค้าซึ่งเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้นอยู่กับ ขนาด ปริมาตร รูปทรงของโปรดักส์ที่ต้องการชั่งบรรจุ ซึ่งสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้านั้นๆ ได้

      ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากระบบการชั่งน้ำหนักและเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติแล้วเรายังได้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่นระบบสายพานลำเลียง ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณท์ รวมทั้งการจัดเรียงอัตโนมัติ ทำให้ก้าวหน้าอย่างมากในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรในด้านการบรรจุถุง

      นอกจากนี้บริษัทฯ จะติดต่อกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อการบริการหลังการขาย ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงพร้อมการใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างถูกต้อง จะทำให้สามารถใช้เครื่องจักรได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าต่างๆ

Get in Touch

ติดต่อเราแล้วคุณจะพบว่าคุณมีผู้ช่วยในธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อ และได้ผลิตภัณท์ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมที่สุด

Call us on

+66 2 540 4166