Automatic powder bagging and sealing line for valve bags

Automatic powder bagging and sealing line for valve bags


       AMO-Pack (ASIA) CO., LTD. (AMO) เป็น บริษัท ร่วมทุนกับ Nakashima Seisakusho Co. , Ltd. เพื่อออกแบบ ผลิต ทดสอบและติดตั้งเครื่องบรรจุถุงวาล์วแบบอัตโนมัติ เราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 เราได้ออกแบบและทดสอบเครื่องจักรโดยช่างชำนาญการผู้มีประสบการณ์สูง ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรของ AMO ได้แก่ AMO-Packer, AMO Bag placer, AMO valve sealer และ AMO Pump คุณสามารถส่งผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำการทดสอบกับเครื่องสาธิตได้ที่โรงงานของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


Get in Touch

ติดต่อเราแล้วคุณจะพบว่าคุณมีผู้ช่วยในธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อ และได้ผลิตภัณท์ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมที่สุด

Call us on

+66 2 540 4166