Automatic powder bagging and sealing line for valve bags

Automatic packing system

       จากประสบการณ์ที่สะสมอย่างยาวนานในด้านเทคโนโลยีการบรรจุถุงวาล์ว AMO แนะนำเครื่องบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมที่สุดและอุปกรณ์เสริมให้เหมาะกับการบรรจุที่หลากหลาย

AMO ให้ความสำคัญสูงสุดในการทดสอบผลิตภัณฑ์กับเครื่องจักรของเรา ซึ่งทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพจริงของเครื่องจักร และเพิ่มความมั่นใจก่อนการสั่งซื้อสินค้า
Get in Touch

ติดต่อเราแล้วคุณจะพบว่าคุณมีผู้ช่วยในธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อ และได้ผลิตภัณท์ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมที่สุด

Call us on

+66 2 540 4166