Automatic powder bagging and sealing line for valve bags

Automatic bag placer machine

       ด้วยการใช้ชุดวางถุงอัตโนมัติ AMO Bag Placer ร่วมกับ AMO packer คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดแรงงานในระบบบรรจุ AMAC placers bag รองรับถุงวาล์วหลากหลายประเภท ตั้งแต่ถุงเล็กไปจนถึงถุงใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผลิตภัณท์ที่นำมาบรรจุซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับในปัจจุบันสำหรับระบบการผลิต

AMO Bag Placer Catalogue

Get in Touch

ติดต่อเราแล้วคุณจะพบว่าคุณมีผู้ช่วยในธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อ และได้ผลิตภัณท์ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมที่สุด

Call us on

+66 2 540 4166