ปรึกษา-ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง

Automatic Weighing Machines

       เครื่องชั่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด จึงให้ความสำคัญกับความแม่นยำของเครื่องชั่งในระดับมาตรฐาน 2 ซิกม่า โดยสามารถชั่งผลิตภัณฑ์อาทิ เช่น ข้าวสาร อาหารสัตว์ เม็ดพลาสติด ผงแป้ง เมล็ดพันธุ์พืช น้ำตาล และอื่นๆ
เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งเดียว


สำหรับการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ สามารถรองรับความเร็วในการชั่งตั้งแต่ 300 ถุงต่อชั่วโมงและสามารถชั่งได้ความเร็วสูงสุดถึง 800 ถุงต่อ ชั่วโมงสำหรับขนาดถุง 20 กิโลกรัม

Model Max Capacity
(bags/hr)

Weight
Rang (kg)
Accuracy Type
WM-600S-1 500 ˜ 800 5-50 ±1/1,000
˜1/2,000
1 gate by
Servo
WM-700C-1 300 ˜ 600 5-50 1 gate 2
step by air
cylinder
WM-800C-1 500 ˜ 800 5-50 1 gate 3
step by air
cylinder

* Note : Capacity and accuracy may vary depending on product properties

เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งคู่


สำหรับการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ สามารถรองรับความเร็วในการชั่งตั้งแต่ 1,000 ถุงต่อชั่วโมงและสามารถชั่งได้ความเร็วสูงสุดถึง 1,600 ถุงต่อ ชั่วโมงสำหรับขนาดถุง 20 กิโลกรัม

Model

Max Capacity
(bags/hr)

Weight
Rang (kg)


Accuracy
Type
WM-600S-2 1,200 ˜ 1,600 5-50 ±1/1,000
˜1/2,000
1 gate by
Servo
WM-700C-2 1,000 ˜ 1,200 5-50 1 gate 2
step by air
cylinder
WM-800C-2 1,200 ˜ 1,600 5-50 1 gate 3
step by air
cylinder

* Note : Capacity and accuracy may vary depending on product properties

เครื่องชั่งอัตโนมัติสำหรับชั่งผลิตภัณท์ประเภทผง


สำหรับการชั่งน้ำหนักผลิตภัณท์ประเภทผง สามารถรองรับความเร็วในการชั่งตั้งแต่ 200 ถุงต่อชั่วโมงและเหมาะสำหรับผลิตภัณท์เช่น แป้งมันสำปะหลัง อาหารสัตว์ น้ำตาล

Model

Max Capacity
(bags/hr)

Weight
Rang (kg)


Accuracy
Type
WMS-200C-2 150 ˜ 200 20-50 ±1/500 2 step by screw feeder

* Note : Capacity and accuracy may vary depending on product properties

WM-Series model


Model Max. capacity
(bags/hour)
Weight range
(kg)
Accuracy Type
WM-400CF 400 20-50 ±1/500~1/1,000  1-cut gate
1-gate
vibrating feeder
    pneumatic cylinder  
Net weight
WM-400CS  400 1-cut gate
1-gate
screw feeder
pneumatic cylinder
Net weight
 WM-500C-1 600 ±1/1,000~1/2,000    2-cut gate
2-gate
pneumatic cylinder
Net Weight
WM-600S-1 500~800  1-gate
servo motor
Net Weight
WM-700C-1 300~600 1-gate
2 step
pneumatic cylinder
Net Weight
WM-800C-1 500~800 1-gate
3 step
pneumatic cylinder
Net weight
 WM-600S-2 1,200~1,600 1-gate
servo motor
Net Weight
 WM-700C-2  1,000~1,200 1-gate
2 step
pneumatic cylinder
Net Weight
 WM-800C-2 1,200~1,600 1-gate
3 step
pneumatic cylinder
Net Weight
WM-200G 200   ±1/500  Gross Weight

เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็ก


เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ด เช่น เม็ดพลาสติก, ข้าว, ปุ๋ย ฯลฯ กำลังการผลิตสามารถผลิตได้ 500-800 ถุงต่อชั่วโมง สะดวกในการติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กและง่ายสำหรับผู้ใช้


เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติ


เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ด เช่น เม็ดพลาสติก, ข้าว, ปุ๋ย ฯลฯ

กำลังการผลิตสามารถผลิตได้ 600-800 ถุงต่อชั่วโมง


เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติสำหรับผง


เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทผง เช่น แป้ง, แป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น

กำลังการผลิตสามารถผลิตได้ 100-250 ถุงต่อชั่วโมง

Get in Touch

ติดต่อเราแล้วคุณจะพบว่าคุณมีผู้ช่วยในธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อ และได้ผลิตภัณท์ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมที่สุด

Call us on

+66 2 540 4166