ปรึกษา-ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง

Conveyor Systems       หลังจากกระบวนการการบรรจุผลิตภัณฑ์แล้ว ถุงผลิตภัณฑ์ต้องส่งต่อไปยังกระบวนการอื่นๆ เช่น กระบวนการเช็คน้ำหนักผลิตภัณฑ์ กระบวนการตรวจโลหะ และ หุ่นยนต์แขนกลวางกระสอบบน พาเลท เป็นต้น บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด ยังสามารถออกแบบและผลิตระบบเครื่องลำเลียงส่งต่างๆ ตามขนาดพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบขนส่งทั้งหมดสร้างตามมาตรฐานสากล

Get in Touch

ติดต่อเราแล้วคุณจะพบว่าคุณมีผู้ช่วยในธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุด ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อ และได้ผลิตภัณท์ที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมที่สุด

Call us on

+66 2 540 4166