อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมิคอล และอุตสาหกรรมทางเคมี

 • เม็ดพลาสติก
 • ผงพลาสติก
 • เคมีภัณฑ์ในรูปแบบของเกล็ด
 • เรซิ่น
 • ปุ๋ย

อุตสาหกรรมทางการเกษตรและอาหาร

 • ข้าวสาร
 • น้ำตาลทราย
 • เมล็ดข้าวโพดแห้ง
 • เมล็ดกาแฟ
 • ผงธัญพืช
 • นมผง
 • ผงโกโก้
 • ผงน้ำตาล
 • แป้งมันสำปะหลัง
 • แป้งเค้ก แป้งขนมปัง

อาหารสัตว์

 • อาหารปลา
 • อาหารกุ้ง
 • ปลาป่น
 • สารเติมแต่งอาหารสัตว์
 • อาหารสัตว์

แร่

 • ปูนซีเมนต์
 • ผงหินปูน
 • ผงถ่าน
 • ทราย