ข่าวสาร

Thai Tech Expo 2018 และความสำเร็จของเรา

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวด รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
(Machinery & Technology Award 2018)

พบกันที่งาน ProPak Asia 2020

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28