Automatic bag placer machine

ด้วยการใช้ชุดวางถุงอัตโนมัติ AMO Bag Placer ร่วมกับ AMO Packer คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดแรงงานในระบบบรรจุ AMAC placers bag รองรับถุงวาล์วหลากหลายประเภท ตั้งแต่ถุงเล็กไปจนถึงถุงใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผลิตภัณท์ที่นำมาบรรจุซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับในปัจจุบันสำหรับระบบการผลิต

AMO Bag Placer Catalogue