Bag Selection

 • Kraft Paper Bags
 • Kraft Paper Bags

  ถุงกระดาษถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำถุงเพื่อการบรรจุผลิตภัณท์ประเภทผง และยังเป็นมาตรฐานสำหรับถุงหลายชนิด เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สูง และมีความแข็งแรงความสะดวกในการจัดการและจัดหา

 • Polyvinyl-Kraft Paper Bags
 • Polyvinyl-Kraft Paper Bags

  ถุง Polyvinyl-Kraft Paper Bags เป็นถุงกระดาษที่มี พลาสติกแทรกระหว่างชั้นของกระดาษคราฟท์ ถุงชนิดนี้มีคุณสมบัติป้องกันต่อความชื้นสูงและใช้สำหรับผลิตภัณท์ที่ต้องการป้องกันจากการสัมผัสกับอากาศ

 • Inner Laminated Paper Bags
 • Inner Laminated Paper Bags

  Inner Laminated Paper Bags เป็นถุงกระดาษคราฟท์ที่เคลือบด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ ถุงลามิเนตด้านในช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณท์ สัมผัสกับผงกระดาษ และถุงเป็นสุญญากาศ ป้องกันต่อความชื้นได้ดี

 • PP-Cross Internal-Layer Bags
 • PP-Cross Internal-Layer Bags

  จากด้านนอก ถึงด้านในของถุง จะมีชั้นของ PP-Cross, ซึ่งเป็นกระดาษและแผ่นฟิล์ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งออกและการบรรจุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีความแข็งแรงของถุงสูง

 • Slit Polyvinyl-Kraft Paper Bags
 • Slit Polyvinyl-Kraft Paper Bags

  ถุงมีฟิล์มพลาสติกที่มีร่องหรือรูเพื่อให้อากาศสามารถออกได้ง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงป้องกันความชื้นได้ในระดับหนึ่ง ถุงปูนซีเมนต์มักจะเป็นถุงประเภทวาล์วภายใน

 • Vinyl Bags
 • Vinyl Bags

  ถุงเหล่านี้ใช้พลาสติกทำเท่านั้น อาจเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นและมีรูปร่างและขนาดได้หลายรูปแบบ

Layer Composition

ถุงมีความหลากหลายของประเภทถุงและวัสดุในการผลิต ยกตัวอย่างเช่นถุงอาจมีกระดาษคราฟท์สามชั้นและจากนั้นถุงนั้นสามารถรวมกับถุงไวนิล หรือเพื่อลดต้นทุนอาจมีชั้นบางชั้นทำจากกระดาษรีไซเคิล

 • ขนาดของถุงและปากวาล์ว

  แม้จะมีวัสดุและส่วนประกอบของชั้นถุงเดียวกัน ถุงก็สามารถมีวาล์วและขนาดได้หลากหลาย ในกรณีของถุงวาล์วดังแผนภาพด้านล่างซึ่งแสดงวิธีการวัดถุงตามความยาว (L) ความกว้าง (W) และความกว้างแบบแบน (D) ความหนาและความกว้างความยาวของถุงสามารถกำหนดและเลือกใช้ได้ และสามารถออกแบบหัวบรรจุปากวาล์วให้ตรงกันได้

 • Sizes of Bags & Valves