เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

 • เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งเดียวจากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)
 • เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งคู่จากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)

เครื่องชั่งน้ำหนักมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ดังนั้น บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด จึงให้ความสำคัญกับความแม่นยำของเครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องชั่งบรรจุประเภทต่างๆ ในระดับมาตรฐาน 2 ซิกม่า โดยเครื่องชั่งประเภทนี้สามารถนำมาชั่งผลิตภัณฑ์อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ เม็ดพลาสติก ผงแป้ง เมล็ดพันธุ์พืช น้ำตาล และอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ

เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งเดียว

เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ โดยเครื่องชั่งประเภทนี้สามารถรองรับความเร็วในการชั่งได้ตั้งแต่ 300 ถุงต่อชั่วโมง และสามารถชั่งได้ความเร็วสูงสุดถึง 800 ถุงต่อชั่วโมงสำหรับขนาดถุง 20 กิโลกรัม

 • Model Max Capacity
  (bags/hr)
  Weight
  Rang (kg)
  Accuracy Type
  WM-600S-1 500 ˜ 800 5-50 ±1/1,000
  ˜1/2,000
  1 gate by
  Servo
  WM-700C-1 300 ˜ 600 5-50 1 gate 2
  step by air
  cylinder
  WM-800C-1 500 ˜ 800 5-50 1 gate 3
  step by air
  cylinder

  * Note : Capacity and accuracy may vary depending on product properties

 • เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งเดียวจากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)

เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งคู่

เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ โดยเครื่องชั่งประเภทนี้สามารถรองรับความเร็วในการชั่งได้ตั้งแต่ 1,000 ถุงต่อชั่วโมง และสามารถชั่งได้ความเร็วสูงสุดถึง 1,600 ถุงต่อชั่วโมงสำหรับขนาดถุง 20 กิโลกรัม

 • Model Max Capacity
  (bags/hr)
  Weight
  Rang (kg)
  Accuracy Type
  WM-600S-2 1,200 ˜ 1,600 5-50 ±1/1,000
  ˜1/2,000
  1 gate by
  Servo
  WM-700C-2 1,000 ˜ 1,200 5-50 1 gate 2
  step by air
  cylinder
  WM-800C-2 1,200 ˜ 1,600 5-50 1 gate 3
  step by air
  cylinder

  * Note : Capacity and accuracy may vary depending on product properties

 • เครื่องชั่งอัตโนมัติแบบถังชั่งคู่จากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)

เครื่องชั่งอัตโนมัติสำหรับชั่งผลิตภัณฑ์ประเภทผง

สำหรับการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์ประเภทผง สามารถรองรับความเร็วในการชั่งได้ตั้งแต่ 200 ถุงต่อชั่วโมง โดยเครื่องชั่งประเภทนี้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท แป้งมันสำปะหลัง อาหารสัตว์ และน้ำตาล เป็นต้น

 • Model Max Capacity
  (bags/hr)
  Weight
  Rang (kg)
  Accuracy Type
  WMS-200C-2 150 ˜ 200 20-50 ±1/500 2 step by screw feeder

  * Note : Capacity and accuracy may vary depending on product properties

 • เครื่องชั่งอัตโนมัติสำหรับชั่งผลิตภัณฑ์ประเภทผงจากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)

WM-Series model

Model Max. capacity
(bags/hour)
Weight range
(kg)
Accuracy Type
WM-400CF 400 20-50 ±1/500~1/1,000 1-cut gate
1-gate
vibrating feeder
pneumatic cylinder
Net weight
WM-400CS 400 1-cut gate
1-gate
screw feeder
pneumatic cylinder
Net weight
WM-500C-1 600 ±1/1,000~1/2,000 2-cut gate
2-gate
pneumatic cylinder
Net Weight
WM-600S-1 500~800 1-gate
servo motor
Net Weight
WM-700C-1 300~600 1-gate
2 step
pneumatic cylinder
Net Weight
WM-800C-1 500~800 1-gate
3 step
pneumatic cylinder
Net weight
WM-600S-2 1,200~1,600 1-gate
servo motor
Net Weight
WM-700C-2 1,000~1,200 1-gate
2 step
pneumatic cylinder
Net Weight
WM-800C-2 1,200~1,600 1-gate
3 step
pneumatic cylinder
Net Weight
WM-200G 200 ±1/500 Gross Weight

เครื่องชั่งน้ำหนักและบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็ก

 • เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็กเหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ด อาทิ เม็ดพลาสติก ข้าว ปุ๋ย ฯลฯ มีกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ 500-800 ถุงต่อชั่วโมง อีกทั้งยังสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน
  • Sub Hopper
  • Discharge Chute
  • Sewing Machine
  • Control Panel
  • Weighing Machine
  • Bag clamping device
  • Main Conveyor
  • Weighing Stand
 • เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติขนาดเล็กจากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)

เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติ

 • เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทเม็ด เช่น เม็ดพลาสติก, ข้าว, ปุ๋ย ฯลฯ พร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ถึง 600-800 ถุงต่อชั่วโมง
  • Sub Hopper
  • Weighing Machine
  • Discharge Chute
  • Control Panel
  • Bag clamping device
  • Support Structure
  • Sewing Machine
  • Main Conveyor
 • เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติจากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)

เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติสำหรับผง

 • เครื่องชั่งประเภทนี้เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทผง เช่น แป้ง แป้งมันสำปะหลัง ฯลฯ และมีกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ถึง 100-250 ถุงต่อชั่วโมง
  • Sub Hopper
  • Weighing Machine
  • Screw Feeder
  • Discharge Chute
  • Vacuum Regressing Device
  • Support Structure
  • Sewing Machine
  • Up-Down conveyor
  • Main Conveyor
  • Control Panel
 • เครื่องชั่งบรรจุกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงจากนางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย)