Conveyor Systems

อีกหนึ่งระบบที่จะทำให้กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของคุณเป็นไปอย่างอัตโนมัติก็คือ ระบบสายพานลำเลียง เราจะออกแบบระบบสายพานลำเลียงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า และเป็นไปตามการใช้งาน โดยในระบบสายพานลำเลียงของเรานั้น ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าต้องการให้ทางเราเพิ่มอุปกรณ์ใด ที่จะช่วยทำให้การตรวจสอบถุงที่ได้รับการบรรจุภัณฑ์นั้นมีคุณภาพอย่างที่พึงมี อาทิเช่น

  • เครื่องชั่งน้ำหนัก (Weight Checker) สำหรับการตรวจสอบว่าน้ำหนักของถุงบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่
  • เครื่องตรวจสอบโลหะ (Metal Detector)
  • อุปกรณ์ในการกดรีดถุง (Press Conveyor) เพื่อฟอร์มถุงก่อนการถูกจัดเรียงด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • อุปกรณ์ในการพิมพ์รหัสสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆลงบนถุงบรรจุภัณฑ์ เช่น อิงค์เจ็ทปริ๊นท์เตอร์ (Ink-jet Printer)
  • อุปกรณ์อื่นๆ

โดยอุปกรณ์ใดก็ตามที่เราติดตามให้เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากทางเราในการตรวจเช็คสภาพ หรือสนับสนุนทางด้านเทคนิคหากการใช้งานเกิดขัดข้องขึ้น ซึ่งการออกแบบนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมาตรฐาน JIS เป็นต้น