Open bag & Valve bag

 • ในอุตสาหกรรมการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงนั้น จะมีการใช้ถุงอยู่ 2 ประเภทหลัก คือ ถุงปากเปิดและถุงปากวาล์ว ถุงปากเปิดนั้นเป็นถุงที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย มักถูกนำไปใช้ในบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็น ข้าวสาร เมล็ดพืชผลทางการเกษตร น้ำตาลทราย อาหารสัตว์ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงก็ตาม อย่างไรก็ตามการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบผง ไม่ว่าจะเป็น แป้งข้าวเจ้า แป้งมันสำปะหลัง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในรูปแบบผงนั้น ถุงวาล์วและเครื่องบรรจุอัตโตมัติของ AMO ถือว่าได้รับความนิยม และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปีด้วยกัน
 • The example of mouth-open bag and valve bag

Types of valve bags & sealing methods

 • Inner Sealed Valve Type

  ถุงวาล์วชนิดนี้จะมีปากวาล์วอยู่ด้านในถุง ซึ่งถุงจะถูกปิดด้วยกาวร้อนโดยเครื่องปิดปากถุง การปิดปากถุงวิธีการนี้จะป้องกันผงไม่ให้รั่วไหลหลังจากปิดถุงไปแล้ว และป้องกันไม่ให้วัสดุแปลกปลอมเข้าในถุงในระหว่างขนส่ง AMO ใช้ถุงวาล์วชนิดนี้กับเครื่องซีลปิดปากถุงอัตโนมัติ

 • AMO's valve bag with inner seal
 • Inner Sleeve Valve Type

  ถุงชนิดนี้จะมีวาล์วภายในถุง วาล์วจะมีลักษณะคล้ายแขนเสื้อ ด้านในถุงด้านบนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของถุงวาล์ว เมื่อเติมผงเข้าไปในถุง ผงจะผลักปากวาล์วขึ้นด้านบนเพื่อปิดวาล์วอัตโนมัติ และป้องกันการรั่วไหลของผง ซึ่งเป็นวิธีการบรรจุอีกแบบหนึ่ง

 • AMO's valve bag with inner sleeve
 • External Sleeve Valve Type

  เป็นถุงที่มีวาล์วคล้ายแขนเสื้ออยู่ภายนอก ดูคล้ายว่าจะมีหลอดยื่นออกมาจากถุง การปิดปากถุงหลังจากเติมผลิตภัณท์แล้วจะปิดปากถุงโดยการพับวาล์วแขนภายนอก และไม่จำเป็นต้องใช้กาวในการปิดปากถุง ถุงวาล์วชนิดนี้คนงานต้องทำการปิดปากถุงเองและส่งต่อกระบวณการต่อไป ถุงวาล์วแบบนี้ยังสามารถปิดปากถุงด้วยความร้อนเพื่อการปิดปากถุงที่ที่สมบูรณ์

 • AMO's valve bag with external sleeve